<div dir="ltr">Hi All,<div><br></div><div>I am trying to save user location data in SQL database for restart persistency. I am setting parameters as</div><div><br></div><div>modparam("usrloc", "db_url", "mysql://root:myuser@localhost/opensips")<br>modparam("usrloc", "use_domain", 1)<br>modparam("usrloc", "location_cluster", 1)<br>modparam("usrloc", "cluster_mode", "federation-cachedb")<br>modparam("usrloc", "restart_persistency", "load_from_sql")<br>modparam("usrloc", "sql_write_mode", "write-back")</div><div>modparam("usrloc", "cachedb_url", "mongodb://mydomain.com:myport/opensipsDB.userlocation")<br></div><div><br></div><div>All other OpenSIPS functionalities are working fine but I am unable to find data in SQL database.</div><div><br></div><div>Thanks & Regards,</div><div>Shahnawaz</div></div>